d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

นอภ.เมืองพิษณุโลก สุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนมัธยมฯ

313

นอภ.เมืองพิษณุโลก สุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนมัธยมฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญกิจ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยชุด DOPA 37 อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจหาสารเสพติด นักเรียนชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ทั้งนี้ ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563 โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 8 มาตรการอาทิ กวาดล้างยาเสพติด .การบำบัดรักษา.หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง .ปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด. Extra Re -x-Ray เยาวชนทุกคนปลอดยาเสพติด.จัดระเบียบสังคม มาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ และมาตรการอำนวยการสนับสนุน

โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 318 คน ซึ่งไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด