“สามเหลี่ยมทองคำ”สปป.ลาว จัด “เทศกาลดอกงิ้วบาน”สานสัมพันธ์ประเทศลุ่มน้ำโขง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกงิ้วบานครั้งที่ 19 และปีการท่องเที่ยวลาว-จีน 2019 ทั้งนี้พิธีเปิดมีนายบัวคง นามวงศ์ เจ้าแขวงบ่อแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายสมสวาท เล่งสวัสดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ร่วมตัดลิบบิ้น และลั่นฆ้องชัยเปิดงาน โดยมีผู้บริหารจากแขวงของ สปป.ลาว ผู้บริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ รวมทั้งตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

เจ้าเหว่ย ประธานสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ และประธานกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำ จำกัด กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันให้เกิดงานดอกงิ้วบานขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ จะพยายามพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะหางบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งงานนี้จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง สปป.ลาว และจีน

ด้านนายบัวคง เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กล่าวว่า งานเทศกาลดอกงิ้วบานเริ่มจากงานเล็กๆ ติดต่อกันมาหลายปี จนกลายเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ เนื่องในปีการท่องเที่ยว ลาว-จีน ซึ่งต้องขอขอบคุณทางคณะบริหารดอกงิ้วคำที่สนับสนุนงบประมาณให้การจัดงาน ตลอดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ลาว จีน ไทย และเมียนมา แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่และประเทศ สปป.ลาว ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 13 ชนเผ่าจาก สปป.ลาว ชนเผ่าจากเมียนมา ไทย และจีนตอนใต้ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การประกวดนางงามดอกงิ้วบาน ทั้งนี้เกาะดอนซาวของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถนั่งเรือนำเที่ยวข้ามไปท่องเที่ยว โดยไม่ต้องทำใบผ่านแดน สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าปลอดภาษีหรือสินค้าพื้นเมือง โดยงานเทศกาลดอกงิ้วบานที่เกาะดอนซาว จะมีไปจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562