สนามบินอุตรดิตถ์ หอการค้าหวังเอกชนยักใหญ่ลงทุน

1594

หอการค้าอุตรดิตถ์ พร้อมขับเคลื่อนสนามบินเก่า หากบริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการบินระดับต้น ๆ ของโลก มีแผนชัดเจนที่จะลงทุน ย้ำ อุตรดิตถ์ต้องได้รับประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ เลขานุการหอการค้า จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญภาคเอกชนใน จ.อุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และท้องถิ่น ร่วมพูดคุยหารือกับผู้แทนของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบินระดับต้น ๆ ของโลก โดยเป้าหมายของบริษัทเอกชนเพื่อต้องการปรับปรุง และพัฒนาสนามบินเก่า ซึ่งอยู่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) ผาจุก ปัจจุบันถูกกันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองปืนแตก หมู่ 2 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ เบื้องต้นบริษัทเอกชนรายนี้ยังไม่มีการนำเสนอแผนการลงทุนที่ชัดเจน เป็นเพียงการนำเสนอแบบปากเปล่า ดังนั้นส่วนตัวยังตอบไม่ได้ว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงพัฒนาสนามบินหนองปืนแตกให้กับมาเปิดบริการด้านการบินพาณิชย์อีกครั้ง

นายพิษณุ กล่าวว่า การนำเสนอของบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาพัฒนาสนามบินนั้น ก็ย้ำว่าบริษัทมีความพร้อมและจริงใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านการบินในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ มีการนำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า นอกจากจะเปิดให้บริการด้านการบินพาณิชย์แล้ว ยังจะใช้พื้นที่ของสนามบินเป็นศูนย์ซ่อมและขายอุปกรณ์ของเครื่องบิน เป็นจุดจอดของเครื่องบินสำหรับเช่าเหมารำ หรือเช่าเครื่องบินให้กับบริษัทการบินอื่นที่เครื่องบินเสีย ซึ่งตรงนี้จะมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ ชุดชนโดยรอบจะได้รับประโยชน์ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ทางหอการค้า จ.อุตรดิตถ์มองไว้ว่า เมื่อบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนเปิดการบินใน จ.อุตรดิตถ์นั่นคือ จ.อุตรดิตถ์ จะต้องได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการจ้างงานในพื้นที่ การค้าขายในพื้นที่ ตลอดจนสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันในแง่ของการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

“การหารือครั้งนั้นเป็นเพียงการหารือแบบไม่เป็นทางการ บริษัทเอกชนเพียงต้องการนำเสนอต่อผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์เท่านั้น จึงยังไม่มีแผนการลงทุนเข้ามาเสนอ ซึ่งทางบริษัทเองก็พร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยในรูปแบบเวทีใหญ่จริงจังในครั้งต่อไป ซึ่งจะต้องมีแผนนำมาเสนอต่อทุกภาคส่วนของ จ.อุตรดิตถ์ หากบริษัทมีแผนที่จัดเจน ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ที่ชาวอุตรดิตถ์และท้องถิ่นจะได้รับในรูปแบบต่าง ๆ ทางหอการค้าเองก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมกรรมการหรือสมาชิกหอการค้าแต่อย่างใดจนกว่าบริษัทจะมีแผนที่ชัดเจน หากบริษัทเอกชนมีแผนที่ชัดเจนแล้ว ทางหอการค้าก็พร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนครั้งนี้อย่างเต็มที่ อนาคต จ.อุตรดิตถ์ อาจจะเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภาคเหนือก็เป็นไปได้ เนื่องจากการลงทุนด้านนี้ยังต่ำกว่าจังหวัดอื่น ๆ หากมีสนามบินเกิดขึ้น เดี๋ยวทุกอย่างก็จะตามมาเอง” นายพิษณุ กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน