คอบร้าโกลด์ ฝึกพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 สร้างอาคารมอบ รร.วัดจอมทอง

1357

ในวันที่ 24 มกราคม  2562 เวลา 08.00 น.ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมพื้นที่การฝึกมวลชนสัมพันธ์ การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 19 เพื่อร่วมกันก่อสร้าง ให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

โดยมีกองทัพไทย ร่วมกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น คอบร้าโกลด์ 2019 ที่จะเข้ามารับการฝึกในระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนวัดจอมทอง

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพิธียกเสาเอกในวันนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามคำร้องขอของชุมชน อาคารมีขนาด 7.8x 20 เมตร จำนวน 1 อาคาร โดยมีกำลังพลกองทัพไทย จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำนวน 20 นาย  กองทัพสหรัฐ จำนวน 21 นาย และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น จำนวน 5 นาย รวมทั้งหมด 46 นาย เข้าร่วมการก่อสร้างระหว่างวันที่ 21 มกราคม -21 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อแล้วเสร็จจะได้จัดพิธีส่งมอบอาคารให้กับชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่อไป

ทั้งนี้เพื่อการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมให้การต้อนรับต่อทหารนานาประเทศทั้ง 8 ประเทศ ที่เดินทางเข้าร่วมการฝึกในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก 

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทย และกองทัพที่เข้าร่วมการฝึก ได้จัดโครงการาช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ และประชาชนในพื้นที่ 

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีจำนวนทหารต่างประเทศที่เข้าร่วมรับการฝึกรวมกว่า 8,000 นาย ซึ่งจะกระจายฝึกอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง