ข่าวศิลปวัฒนธรรมท่องเทียว

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณี”อุ้มพระดำน้ำ” 7-12 ต.ค.นี้ ยิ่งใหญ่

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานประเพณี”อุ้มพระดำน้ำ”  7-12 ต.ค.นี้ ยิ่งใหญ่

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยในปีนี้ได้ขยายเวลาการจัดงานออกเป็น 6 วัน โดยในวันแรก 7 ตุลาคม กำหนดจัดพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ในเวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จำนวน 2,500 คน 

ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวง ณ วัดไตรภูมิ และพิธีอัญเชิญองค์พระฯ แห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ ในเวลา 17.39 น. โดยได้กำหนดจุดรับชมการแสดง ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2561 ณ บริเวณดังกล่าวด้วย โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมยังมีการถ่ายทอดสด ทางช่อง MCOT HD ในเวลา 18.30 น.เป็นต้นไป

ส่วนบริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ได้กำหนดเป็นจุดรับชมขบวนการแสดงอีก 1 จุด ส่วนวันที่ 9 ต.ค. 61 มีพิธีอัญเชิญองค์พระฯจากท่าน้ำ วัดไตรภูมิ ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ในเวลา 10.39 น. พร้อมทั้งการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD การแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลก ประเภทเรือสั้น ประเภทเรือยาว ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ในระหว่างวันที่ 10-11 ต.ค. 61 ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ และมีกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดวาดภาพ และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ส่วนการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำ จัดแสดงในเวลา 20.00 น. ระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค. 61 ณ เวทีกลาง รวมทั้งเทศกาลอาหารอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชบุระ

ส่วนผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ประกอบด้วย เจ้าเมือง นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการเมืองทั้ง 4 ร่วมประกอบพิธีโดยในปีนี้ผู้ได้รับเกียรติ กรมการฝ่ายเวียง นายประเสริฐ เผือดโพธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการฝ่ายวัง นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการฝ่ายคลัง นายโกวิทย์ กุลเศษรฐโสภณ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสัก และกรมการฝ่ายนา ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จากตำนานเล่าต่อกันว่า ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสัก อยู่มาวันหนึ่งไม่สามารถหาปลาได้แม้แต่ตัวเดียว เมื่อมาถึง “วังมะขามแฟบ” หรือบริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารในปัจจุบัน เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้นเนื่องจากกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบที่กำลังไหลเชี่ยวกราก เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่

จากนั้นก็ค่อยๆ มีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อย จนแลดูคล้ายน้ำเดือด กระทั่งกลายเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่ ค่อยๆ ดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ และมีลักษณะอาการคล้ายดำผุดดำว่ายตลอดเวลา ทำให้ชาวประมงกลุ่มนี้ต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาประดิษฐานไว้ ที่ วัดไตรภูมิ

แต่ในปีถัดมา ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ วันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปดังกล่าวหายไป จนชาวบ้านต้องช่วยกันระดมหา ในที่สุดไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณวังมะขามแฟบ สถานที่ชาวประมงพบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรก กำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่าย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเป็นครั้งที่สอง

พร้อมร่วมกันถวายนามว่า “พระพุทธมหาธรรมราชา” และกำหนดให้พ่อเมืองเพชรบูรณ์ ต้องอัญเชิญองค์พระไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำทุกปี เนื่องในวันสารทไทย หรือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เพราะต่างมีความเชื่อว่า หลังประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว จะทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนต่างอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลดี แต่หากปีใดมีการละเลย นอกจากจะทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้ว ยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกด้วย

“พระพุทธมหาธรรมราชา” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี หล่อด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ไม่มีฐาน มีพุทธลักษณะพระพักตร์กว้าง พระโอษฐ์แบะ พระกรรณยาวย้อยจนจรดพระอังสา ที่พระเศียรทรงชฎาเทริดหรือมีกะบังหน้า ทรงสร้อยพระศอพาหุรัดและประคดเป็นลวดลายงดงาม อีกทั้งแลดูน่าเกรงขามอย่างยิ่ง ส่วนประวัติการสร้างนั้นไม่ปรากฏเด่นชัด แต่ชาวเพชรบูรณ์มีความเชื่อว่า พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด อำเภอหล่มสักปัจจุบัน ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์แห่งนครธม ให้นำไปประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง

 หลังจากทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิงขรมหาเทวี แต่หลังจากพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง อำเภอนครไทยปัจจุบัน พระสหาย กอบกู้อิสรภาพ ทำให้พระนางสิงขรมหาเทวีแค้นเคืองถึงกับเผาเมืองราดจนย่อยยับ จากนั้นตัดสินใจกระโดดแม่น้ำป่าสักฆ่าตัวตาย ทำให้ไพร่พลเสนาอำมาตย์ต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ลงแพล่องไปตามแม่น้ำป่าสักเพื่อหลบหนีไฟ

Cr :  ภาพ /fb เสกสรร นิยมเพ็ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close