พระสงฆ์ สร้าง “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ” สะสมสิ่งของเครื่องใช้ มีอายุกว่า 100 ปี นับหมื่นชิ้น

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ วัดเชียงทอง โดยเจ้าอาวาส ได้สะสมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนกว่า 10,000 พันชิ้น ก่อนรวบรวมสร้างพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) ขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ชุมชน 1 เดียวในจังหวัด ที่วัดเชียงทอง หมู่ 8 บ้านศาลา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย)

โดยมีพระเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างขึ้นมา เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหลาย 10,000 ชิ้น เพื่อให้คนในชุมชนร่วมอนุรักษ์ดูแล ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ค้นคว้าศึกษา และทบทวนความทรงจำในอดีต ที่เคยมีเคยใช้ เคยพบเห็น ซึ่งในปัจจุบันหาดูแทบไม่ได้ แต่จะมีเพียงแห่งเดียวที่วัดแห่งนี้ ในจังหวัดพะเยา

พระจักรพงษ์ กัณฑโสภี พระลูกวัด วัดเชียงทอง กล่าว การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) เกิดจากแนวคิดของ ท่านพระครูไพจิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง นั้นชอบสะสมของเก่า จึงเอาของเก่าสะสมมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 ก็ได้เริ่มนำมาไว้ที่วัด เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ตั้งแต่ของโบราณยุคกลาง ที่มีอายุกว่า 100 ปี ลงมาจนถึงปัจจุบัน นำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ (ร่วมสมัย) ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านในชุมชนสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ค้นคว้า ศึกษาเรียนรู้ ถึงความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบัน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มีทั้งที่ได้เก็บสะสมเอง และได้ร่วมแรงร่วมใจกับคนทั้งนอก และในชุมชนจัดทอดผ้าป่าของเก่าทุกอย่างที่ชาวบ้านไม่ใช้ นำมาทอดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ความทรงจำแห่งนี้ จนมีมากหลาย 10,000ชิ้น

เพราะในปัจจุบันหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เมื่อใครได้มาเห็นก็จะเกิดความทรงในอดีตจำขึ้น ควบคู่กับยุคสมัยปัจจุบัน และทางวัดได้เปิดพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ ให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา /รายงาน