ท่องเทียว

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามนโยบาย “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” 

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามนโยบาย “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

โดยจะเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และร่วมกิจกรรมถวายโคมบูชาแด่พระนางจามเทวี จากนั้นเดินทางไปยังวัดมหาวัน สักการะพระรอดลำพูน ชมการแสดงต้อนรับชุดฟ้อนหริภุญชัย และร่วมกิจกรรมกดพิมพ์พระรอด

หลังจากนั้นเดินทางไปสักการะ กู่ช้าง – กู่ม้า โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน ชมการแสดงตีกลองสะบัดชัย เดินทางไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สักการะพระประธานในวิหารหลวง พร้อมทำพิธีสวดเรียกขวัญ โดยพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

กำหนดเยี่ยมชมลานวัฒธรรม หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จากนั้นเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก อำเภอป่าช่าง เยี่ยมชมจิตรกรรม ผาผนัง ภาพวาดโบราณ นิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน จังหวัดสะอาด เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตผ้าฝ้ายทอมือหนองเงือก

จังหวัดลำพูนเป็น 1 ใน 55 จังหวัดเมืองรอง ทีรัฐบาลประกาศลดหย่อยภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อยภาษีได้ 15,000 บาท โรมแรมที่พัก โฮมสเตย์ ค่าบริหารจากผู้ประกอบการนำเที่ยว คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง

โดยสามารถนำค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561 มาตรการภาษีดังกล่าว ทาง ททท. กำหนดแนวทางด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local” หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close