กองทัพภาคที่ 3 มอบถนนผสมยางพาราแก้ปัญหาการสัญจรประชาชน

วันที่ 23 มกราคม 2562 พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39พิษณุโลก เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบงานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 เส้นทาง โดยอยู่ในอำเภอพรหมพิราม 6 เส้นทาง และอำเภอวังทอง 3 เส้นทาง ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช.ประจำปี 2561

โดยที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนชำรุด ทำให้เกิดอันตรายในการสัญจร โดยทางกองทัพบก ได้ให้กองพลพัฒนาที่3 เข้ามาดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการก่อสร้างถนนประเภท Para Soil Cement ได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ


ทั้งนี้กองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ใช้ถนนในการสัญจรเดินทางด้วยความสะดวกสบาย

นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดกิจกรรมชุดขุนภักดี 39 สร้างปณิธานบ้านประเทศไทย มีชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ชุดช่างตัดผม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ตลอดทั้งนำรถครัวสนามประกอบอาหารบริการประชาชนฟรี ในเวลาเดียวกันด้วย