ท่องเทียว

เชียงใหม่ เปิดตัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวที่ 3 สูงกว่า 8 เมตร จัดประกวดตั้งชื่อ

เชียงใหม่ เปิดตัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวที่ 3 สูงกว่า 8 เมตร จัดประกวดตั้งชื่อ

“ห้วยตึงเฒ่า”เตรียมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลไฮซีซั่น เปิดตัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวพ่อ สูงกว่า 8 เมตร ตัวที่ 3 และจัดประกวดตั้งชื่อคิงคองยักษ์ตัวใหม่

พันเอกสุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ห้วยตึงเฒ่าได้เปิดตัวหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวใหม่ สูงกว่า 8 เมตร โดยลักษณะภายนอกคิงคองยักษ์ตัวใหม่นี้ กำลังยืนกอดอก หน้าทะมึน ส่วนภายในตัวหุ่นฟางจะเห็นอวัยวะภายใน และมีบันไดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปยืนถ่ายภาพที่บริเวณหน้าอกคิงคองรูปหัวใจ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ ขณะเดียวกันสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของอ่างเก็บน้ำได้อีกด้วย

สำหรับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวนี้ เป็นหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวที่ 3 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 410,000 บาท ทำให้มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ครบทั้ง ตัวพ่อ ตัวแม่ และตัวลูก เป็นครอบครัวคิงคอง ฟางขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

พร้อมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายรูปได้ตลอด

สำหรับการจัดสร้างหุ่นฟางคิงคองมีแนวคิด และแรงบันดาลใจมาจากการที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,463 ไร่

ซึ่งคิงคองถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ การจัดสร้างคิงคองได้นำเศษฟางที่ได้จากการปลูกข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ มาสร้างหุ่นคิงคองโดยโครงสร้างภายในเป็นโครงเหล็ก
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าชมความน่ารักของหุ่นฟางคิงคองยักษ์ทั้ง 3 ตัว

ขอเชิญร่วมส่งชื่อเข้าประกวดตั้งชื่อหุ่นฟางคิงคองยักษ์ตัวพ่อผ่านทางเฟซบุ๊ค HAUY TUENG THOA โดยคณะกรรมการจะทำคัดเลือก 5 รายชื่อ เข้าชิงรางวัล โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท ซึ่งจะประกาศผลพร้อมรับรางวัลในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close