ท่องเทียวทั่วไป

ททท.ตาก แถลงแผนทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2562

ททท. สำนักงานตาก แถลงแผนทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ร้านอาหารช่อมะม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวตาก แถลงแผนทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2562 โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อนให้เกิดการกระจายรายได้ และเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Geen Tourism เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้จะสอดแทรกการท่องเที่ยวชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้ อาทิ ผ้างามเล่าเรื่องเมืองตาก และท่องเที่ยวโดยเน้นวิถีชุมชน

จุดเน้นที่ 2 เน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว โครงการที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก กลุ่มหลักคือนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก และนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ มีรายได้ตั้งแต่ 45,000 บาท ขึ้นไป กลุ่ม first visit และกลุ่มครอบครัว โครงการเที่ยวตากสดชื่น กลุ่มเป้าหมาย Multi Generation Family ที่เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โครงการเที่ยวตากเก๋ไก๋ ไฉไลกว่าเดิม แอ๋วเมืองนุ่งผ้าซิ่น ยะถึงถิ่น นุ่งผ้าดอย กลุ่มเป้าหมาย silver Age และกลุ่มผู้หญิง โครงการเที่ยวตากเมืองรอง ลองแล้วจะติดใจ กลุ่มเป้าหมาย Gen Y ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มจะเน้นชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ถึงชุมชนอย่างทั่วถึง ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน ชวนเที่ยว เมืองรอง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close