d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก แต่งตั้ง “พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี” รก.แทน “หลวงตาละมัย”จัดการพิธีการศพ-ทรัพย์สิน

974

พิษณุโลก แต่งตั้ง “พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี” รก.แทน “หลวงตาละมัย”จัดการพิธีการศพ-ทรัพย์สิน พระ-เณร

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูกิตติรัตนานุกูล เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้ง “พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี” ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากพระวรญาณมุนี หรือหลวงตาละมัย ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก มรณภาพ

 

ด้านพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี กล่าวว่า มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลงานศพหลวงตาละมัย รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภายในวัด ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของทรัพย์สินของหลวงตาละมัย จะมีการตั้งคณะสงฆ์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไป เมื่อเจ้าวาดวัดมรณภาพ ทางคณะสงฆ์ต้องต้องกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

สำหรับ “พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี”อายุ 41 พรรษา 21 วิทยฐานะเปรียญธรรม 8 ประโยค,พธ.บ.,รป.ม. สังกัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ยุคใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านกวีนิพนธ์อย่างน่าเลื่อมใส ประการสำคัญมีความสนใจด้านประวัติศาสตร์สมควรต่อการยกย่อง