d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

งานลอยกระทง สองแผ่นดินเชื่อมไทย-เมียนมา

383

ชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมงานลอยกระทง ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด คึกคัก


ที่บริเวณลาน ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยนางจรรย์รักษ์ วงษ์ชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสายลวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อร่วมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทย สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของราษฏรในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวชายแดน และนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันประกวดกระทง ประกวดนิทรรศการลอยกระทง มหรสพเฉลิมฉลอง งานวันลอยกระทง การแสดงของกลุ่มเยาวชน วงดนตรี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การแสดงของชุมชนต่างๆ


ซึ่งไฮไลท์ ในคืนแรกนี้ คือการ การประกวดนางนพมาศ สาวโรงงาน ซึ่งแต่ละชุมชน จะส่งสาวโรงงาน เป็นสาวชาวเมียนมา เข้าร่วมประกวด โดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างราษฏร ชาวไทยและชาวเมียนมาอีกด้วย ในการร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของเทศกาลลอยกระทง พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งนอกจากการตัดสินให้คะแนน จากกรรมการแล้ว ยังมีการนับคะแนน จากดอกกุหลาบ ของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวงามกันอย่างเนื่องแน่นอีกด้วย
ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น