d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก สวดพระอภิธรรม”หลวงตาละมัย” คืนแรกคนแน่นศาลา

575

พิษณุโลก สวดพระอภิธรรม”หลวงตาละมัย” คืนแรกคนแน่นศาลา

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:00 น. ณศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพิธีสวดพระอภิธรรม พระวรญาณมุนี หรือ หลวงตาละมัย คืน แรก คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

โดยมี พล.อ.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.นริศ ศรีเนตร อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 นายไพบูลย์ ณบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนศิษยานุศิษย์ และ ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา หลวงตาละมัย ร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรม จนเต็มศาลาเทพโลกอุดร

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม พระวรญาณมุนี ในระหว่างวันที่ 10 -15 พฤศจิกายน และทุกวันจะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นจะมีการสวดพระอภิธรรม ทุกคืนวันศุกร์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง