d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก เคลื่อนสรีระสังขาร”หลวงตาละมัย” กลับวัดอรัญญิก ประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ

530

พิษณุโลก เคลื่อนสรีระสังขาร”หลวงตาละมัย” กลับวัดอรัญญิก ประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงศพ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ และอดีตรักษาการเจ้าอาวาส วัดอรัญญิก อำเภอเมือง.จังหวัดพิษณุโลก จากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชไปยังศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ต่อมาในเวลา 10.00 น.มีพิธีขอขมาสรีระสังขาร เสร็จแล้วคณะสงฆ์ พลเอกถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ตลอดจนศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน สรงน้ำสรีระสังขาร พระวรญาณมุนี และในเวลา 16 .00 น. นายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
และเวลา 20 .00 น.สวดพระอภิธรรม