ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

ท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน Lanna Mice Mart 2018 กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือ ด้วยการ จัดงาน Lanna Mice Mart 2018 โดยให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางแห่ง Mice เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยว ของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ Lanna Mice Mart 2018 ด้วยความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการด้านไมซ์ ชุดใหม่ขึ้น ภายใต้ชื่อ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ หรือเซเว่นวันเดอร์ใน 7 เส้นทางท่องเที่ยว ของแต่ละจังหวัด รวมทั้งศูนย์กลางของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดผลักดัน ภูมิภาคล้านนา ไปสู่จุดหมาย ทางการเป็นไมซ์ ในระดับสากล การจัดงานครั้งนี้ มีสื่อมวล นักศึกษา และผู้ประกอบการ ในกลุ่มอาเซียน บวก 2 คือจีนและอินเดีย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลธุรกิจ ลงสู่พื้นที่ชุมชนของแต่ละจังหวัดให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นการสร้างรายได้ จากการจัดกิจกรรมด้านไมซ์ขึ้นโดยตรงและยังช่วยกระตุ้น พัฒนา ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวการตลาดของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ไมซ์ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด มุ่งเริ่มสร้างฐานการเรียนรู้ ในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ขึ้นสู่เวทีการตลาดเพื่อรองรับผู้ประกอบการ (Buyers)ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close