กีฬาทั่วไป

น่าน แข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ นัดเปิดสนาม ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้ว

วันนี้ (22 ก.ย.61) เริ่มพิธีเปิดงานในนัดเปิดสนาม ที่บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.61) ทั้งนี้เป็นงานประเพณีที่สืบต่อมาแต่โบราณ โดยมีเอกลักษณ์เรือแข่งที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปากชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีสวดลาย ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน

ซึ่งในปีนี้ จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รวมถึงการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 42 ลำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close