ข่าวเศรษฐกิจ

แม่สอด สนช.ติดตามความก้าวหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังเงินจ๊าดอ่อนตัว

ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สนช. ติดตามความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการค้าชายแดน หลังจากเงินจ๊าดพม่าอ่อนตัว

วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลอากาศเอกชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ติดตามข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่ ชายแดน จังหวัดตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า มูลค่าการค้าแนวชายแดน ปีที่ผ่านมา พบว่าสูงถึง 84,000 ล้านบาท ส่วนในปีนี้ มูลค่าการค้าชายแดน อยู่ที่ประมาณ 79,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ที่เดิมคาดการณ์ไว้ว่า จะมีมูลค่าการค้า นับแสนล้านบาท แต่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวโครงสร้างของสินค้า ซึ่งปกติน้ำตาลทราย เป็นสินค้าส่งออก อันดับต้นๆ แต่ขณะนี้จีนมีการเปลี่ยนแปลง อนุญาตให้น้ำตาลทราย เข้าทางชายแดน ด้านจังหวัดเชียงรายแทน ทำให้ปริมาณการส่งออกน้ำตาลทราย ของด่านแนวชายแดน

ด้านอำเภอแม่สอดลดลง นอกจากนี้ปัจจัยจากค่าของเงินจ๊าด มีการอ่อนตัวลง ยังทำให้กำลังซื้อของฝั่งเมียนมาลดลงเช่นกัน อีกปัจจัย คือเมียนมา มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าจีน มีคุณภาพดีขึ้นและมีราคาถูกกว่า จึงทำให้สัดส่วนความต้องการสินค้าของไทยลดลง นอกจากนี้ยังเหตุการณ์อุทกภัย ในเมียนมาที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เส้นทางคมนาคม ถูกตัดขาด ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังตลาดหลัก คือเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์

ทั้งนี้คาดว่าหากมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 ตลอดจนสำนักงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ เชื่อว่าจะทำให้การขนส่งสินค้า เข้าออก ตามแนวชายแดน มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบการทางด่านศุลกากรมีการพัฒนาในเรื่องของการ อำนวยความสะดวก ในการขนส่ง รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าไปลงทุน ในฝั่งเมียนมา เชื่อว่าจะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรยื สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close