สนามบินอุตรดิตถ์ เตรียมพัฒนาฟื้นฟูใหม่

2048
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมรับฟังการชี้แจงแผนพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุตรดิตถ์ ซึ่งมีศักยภาพและมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะพัฒนาและฟื้นฟูให้บริการได้อีก

วันที่ 6พย.62 ที่ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจงแผนพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562 จาก บริษัท แอร์บอร์น ซัพพอร์ต จก.ได้ศึกษาด้านที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของอากาศยานอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะสามารถพัฒนาและฟื้นฟูให้บริการได้อีก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สนามบินอุตรดิตถ์ หรือสนามบินวังยาง ตั้งอยู่ บ้านวังยาง หมู่ 2 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัด.อุตรดิตถ์ ใกล้กับที่ทำการเทศบาลตำบลผาจุก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปทางถนนทางหลวงศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์ (ทางหลวงหมายเลข 1045) ประมาณ 23 กิโลเมตร มีพื้นทั้งหมด 1,085 ไร่

ปัจจุบันมอบพื้นที่จำนวน 700 ไร่ ให้เป็นสถานที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่สนามบินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 มีองค์กรภาคเอกชนบางรายได้เข้ามาหารือกับทางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแผนการที่จะลงทุนพัฒนาสนามบินอุตรดิตถ์ให้สามารถกลับมาใช้การได้อีกครั้ง จึงได้มีการประชุมประชาคมตำบลผาจุก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ประชาชนในตำบลผาจุกได้ให้ความเห็นชอบ

ในการนี้ บริษัทแอร์บอร์น ซัพพอร์ต จำกัด หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 18 ปี มีความประสงค์ขอเข้ามามีส่วนร่วมและลงทุนในการฟื้นฟูท่าอากาศยานอุตรดิตถ์ โดยได้ศึกษาด้านที่ตั้งและภูมิศาสตร์ของอากาศยานอุตรดิตถ์ มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะสามารถพัฒนาและฟื้นฟูให้บริการได้อีก ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุตรดิตถ์ ได้แก่ ที่จอดอากาศยาน และพื้นที่โดยรอบ

อีกทั้งขอโอกาสมีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟู-พัฒนาท่าอากาศยานอุตรดิตถ์ในระยะยาว ในการประชุมประธานฯได้มอบหมายภารกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูท่าอากาศยานอุตรดิตถ์ให้สามารถกลับมาใช้การได้อีกครั้ง cr.ภาพ ปชส.อุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน