ข่าวสังคมข่าวเศรษฐกิจ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุม ครม.สัญจร

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุม ครม.สัญจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  ในโอกาสนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต่อที่ประชุม ครม.สัญจร


ด้านโลจิสติกส์ 1.ขอเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ – อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออก (EWEC) East -West Economic Corridor

2.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 หล่มสัก – หล่มเก่า-ภูเรือ-เลย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มอนุภาคแม่น้ำโขง (GMS) (สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560)

3.เร่งรัดซ่อมแซมถนนทางหลวงหมายเลข 2331 (ทางขึ้นภูทับเบิก) หล่มเก่า – ภูทับเบิก เนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติ

4.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0300 ตอน ศรีมงคล- น้ำอ้อม เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561)

5.ขอเร่งรัดการดำเนินตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำป่าสัก
– เสริมความจุอ่างเก็บน้ำคลองลำกง
– พัฒนาโครงข่ายระบบโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำ

6.ขอให้พิจารณาดำเนินการศึกษาเพื่อผลักดันแหล่งธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Globat Geoparks)

เครดิตภาพ: Review Tourrish Thailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close