กีฬา

จังหวัดตาก การท่องเที่ยวและกีฬา เชิญนักปั่นทั้งชาวไทยและเมียนมานับพันคน ร่วมกิจกรรม Maesot Bike Travel 2018

จังหวัดตาก การท่องเที่ยวและกีฬา เชิญนักปั่นทั้งชาวไทยและเมียนมานับพันคน ร่วมกิจกรรม Maesot Bike Travel 2018  

ปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมา ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายชุติเดช มีจันทร์  ปลัดจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในกิจกรรม Maesot Bike Travel 2018  ปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน

โดยมี นายพนพล แก้วพรมเจริญ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนักปั่นชาวไทยและเมียนมา ตลอดจนชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรม “Maesot Bike Travel 2018  ปั่นจักรยานเชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน”  เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวและส่งเสริมการขาย 

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก  รวมถึงเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตาก ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน    

สำหรับเส้นทางของกิจกรรม ระยะทาง 20 กิโลเมตร จะเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด  โดยจอดแวะถ่ายภาพและทำกิจกรรมตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา สุดประจิมที่ริมเมย ,  วัดไทยวัฒนาราม , ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  โดยผู้สมัครร่วมกิจกรรม 1,000 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึกของโครงการด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close