พิษณุโลก ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ งานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาด อำเภอนครไทย

งานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 -11 พฤศจิกายน 2562 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ขบวนแห่ประเพณีปักธงชัย
ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทย อีกประเพณีหนึ่งที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดในวันขึ้น 14 -15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี

ขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา และผู้ร่วมขบวนของตำบลต่างๆ จำนวน 11 ตำบล นำโดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ซึ่งเข้าสู่บริเวณจัดงาน สถานที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว


และในวันที่ 11 พฤศจิกายน ก่อนที่จะนำธงที่ชาวบ้านร่วมกันทอไปปักที่เขาช้างหลวง ซึ่งเป็นภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทย ประมาณ 6 กิโลเมตร

ชาวนครไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการนำธงชัยไปปักบนยอดจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี และเพื่อเป็นการระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เมื่ออพยพมาอยู่ที่เมืองบางอย่าง หรืออำเภอนครไทยครั้งแรก ที่ได้มีการต่อสู้ลุกไล่กันกับพวกเจ้าของถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ โดยทัพของพ่อขุนบางกลางท่าว ประสบชัยชนะ จึงเอาผ้าคาดของพระองค์ผูกปลายผ้าปักที่ยอดเขาช้างล้วงไว้เป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะแก่ศัตรู


นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมที่มีภายในงานบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้งขบวนแห่ เทิดพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ตระการตา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์จากทั้ง 11 ตำบล ชมและเชียร์การเดินแบบผ้าไทยการกุศล การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่นประกวดสาวสวยเบี้ยยังชีพรวมถึงมหกรรมอาหารสตรีทฟู้ดกว่า 30 ร้านค้า อาทิร้าน ส้มตำไก่ย่างรสเด็จ ลาบอีสาน น้ำสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และหมู่บ้านท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี ของอำเภอนครไทย จำนวน 7 หมู่บ้าน และร้านค้าอีกมากมา

ธนาตย์ หวีวงมา /รายงาน