พิษณุโลกจัดการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการฝึกร่วม/ผสม ไทย – สหรัฐ รหัสคอบร้าโกลด์ 2019

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741)ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบริการ เข้าร่วมประชุม

จังหวัดพิษณุโลกได้รับการประสานการปฏิบัติจากมณฑลทหารบกที่ 39 ว่ากำหนดการฝึกร่วม/ผสม ไทย – สหรัฐ รหัส คอบร้าโกลด์ 2019 โครงการฝึกระหว่างวันที่ 21มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบจัดกำลังพลเป็นแกนดังในกองกำลังร่วม/ผสมนานาชาติประเทศเข้าร่วมการฝึกรวม 29 ประเทศ ยอดผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน 9,981นาย ซึ่งจะมีกำลังพลทหารของฝ่ายสหรัฐ และมิตรประเทศที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกำลังพลทหารของมิตรประเทศ รวมทั้งการเตรียมการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อประชุมหารือร่วมกัน

โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการใส่ใจด้านการบริการ ไม่เอาเปรียบการขึ้นราคาอาหาร ไม่เอาเปรียบการขึ้นราคาค่าโดยสารทุกประเภท พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมทั้ง 3 ฝ่าย เช่น ทหาร ตำรวจ ปกครอง ร่วมออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดพิษณุโลก สถานบริการ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม การชุมนุมประท้วงทางการเมือง เป็นต้น.