ข้อยุติ บุกรุกที่ดิน 2 จังหวัด อุตรดิตถ์-แพร่

 

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์  นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน เขตติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ – จังหวัดแพร่ บริเวณบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบล ไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงหารือ ก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ทำกินของเกษตรกรชาวสวน โดยจะตรวจสอบการบุกรุก หลังปี 2557 เท่านั้น ซึ่งมีราษฏร ที่เข้าไปทำประโยชน์ในเขตป่าบ้านปอแก้วหมู่ที่ 10 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ (บุกรุกหลังปี 2557)ซึ่งมีทั้งหมด 120 ราย จำนวน 199 แปลง คิดเป็น พื้นที่ที่จะต้องยึดคืน 3,520 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา  

ทั้งนี้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจริงว่าจะเป็นไปตามเอกสารดังกล่าวหรือไม่ โดยจะยังไม่มีการตรวจยึดแต่อย่างใด จนกว่าจะมีการ ชี้แจงหลักฐานการบุกรุกอย่างแน่ชัด และชาวบ้านยินยอมที่จะให้ จนท.ฯ ทำการตรวจสอบ ร่วมกับชาวสวน โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงตัวแทนชาวสวน ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.เป็นต้นไป  

โดยมีปลัดอำเภอลับแลฝ่ายความมั่นคง จนท.ปกครอง ชลประทานประจำอำเภอลับแล จนท.ตร.สืบสวน สภ.ลับแล ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (ผอ.ทสจ.แพร่ ) (,ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์),กอ.รมน.อุตรดิตถ์ นายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ หน่วยป้องกันรักษาป่า แพร่ ,นายกเทศบาลตำบลหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนราษฏรชาวสวน ต.แม่พูล จำนวน 400 คน เข้าร่วมรับฟังประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลับแล 

     

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน