รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก

1761

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งเสริมการซื้อขายโคด้วยการชั่งน้ำหนักเพื่อสร้างความเสมอภาค


วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่บริเวณท่า 23 (ท่าลุงคำ) ริมแม่น้ำเมย บ้านวังแก้ว(ห้วยกะโหลก หมู่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นานอำเภอแม่สอด ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ กว่า 300 คน ให้การต้อนรับ
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ จีนเข้ามาตีตลาด โค กระบืออย่างหนัก และยังกดราคา ทำให้เมื่อ 2-3 เดือน เราจำเป็นต้องปิดด่าน เพื่อให้ตลาดขาดและมีความต้องการมากขึ้น วันนึ้จึงมาทำให้เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา และเพิ่มราคาระหว่าง กก.ละ 99 -100 บาท และกลับส่งไปขายจีน กก.ละ 105-110บาท ( ซึ่งคิดใน นน.ตัวโค ระหว่าง 320-400 กก.) ส่วนขนาด น้ำหนัก ตัวที่เล็กก็ ราคาลดน้อยลง กก.ละ 95 บาท เพื่อนำไปขุนต่อ โดยมีตลาดกลางซื้อขาย และการประกัน นอกจากนี้ในแต่ละครอบครัวจะได้รับ โค กระบือไปรายละ 5 ตัว ต่อครอบครัว และสามารถนำเป็นหลักประกัน ในการกู้ได้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้จะมีการ ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงโค ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค และยุติธรรม จะต้องเริ่มต้นจากราคาก่อน เดิมการซื้อขาย ด้วยสายตา ทำให้ต้นทุนในการซื้อโคนั้นแพง เมื่อชั่งกิโล และต้นทุนไปถึง 105 บาท ผู้ที่นำไปเลี้ยงขุน ทำไม่ได้ จึงเกิดมาตรการว่าต่อจากนี้ไป จะมุ่งเน้นให้มีการซื้อขายด้วยการชั่งเป็นกิโล จะทำให้เกิดความเสมอภาค

อย่างไรก็ตามสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะ ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ จะได้รวบรวมข้อมูล ที่สำคัญ ในพื้นที่ไปประกอบในการพิจารณา ดำเนินการบริหารจัดการ โครงการโคเนื้อสร้างชาติ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วยตามนโยบายของรัฐบาล นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะนำมาซึ่ง การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต เข้าสู่ระบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เกษตรกรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบทุกภาคส่วน จะได้มีความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น