d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กว๊านพะเยายามเย็น

326

กว๊านพะเยายามเย็น

บรรยากาศการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา เป็นไปอย่างคึกคัก ในช่วงยามเย็น หลังมีสภาพอากาศเย็นสบายในช่วงนี้ ส่งผลนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนบริเวณริมกว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณกว๊านพะเยา เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงวันเย็นของทุกวันในช่วงนี้ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็ทนสบาย โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งไทยและต่างประเทศ เดินทางเข้าท่องเที่ยวบริเวณกว๊านพะเยากันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะจุดที่เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางเข้าทำการเช็กอินและถ่ายภาพ

โดยเฉพาะลานพญานาคคู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกว๊านพะเยา ซึ่งมีนักท่องเที่ยว จำนวนมากเดินทางเข้าท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากสภาพอากาศบริเวณกว๊านพะเยา จะมีความสวยงามโดดเด่นมาก ในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์เริ่มตกลับเหลี่ยมเขา ดอยหนอก ซึ่งถือเป็นสภาพอากาศที่มีความสวยงามมาก จึงส่งผลให้ในช่วงนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมสัมผัสอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก