ประกวดนางสาวเชียงรายรอบสุดท้าย สนับสนุนการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลพร้อมมงกุฎ

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 มกราคม 2562 การประกวดนางสาวเชียงราย โดยนายสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกองประกวด นางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย 

 

เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นสาวงาม ที่มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสแสดงความงามและความสามารถ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนำคุณค่าของวัฒนธรรม ความเป็นล้านนาที่มีเอกลักษณ์ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารของจังหวัดเชียงราย ให้มีความน่าสนใจและเผยแพร่ออกสู่สากล 

โดยพบว่าปีนี้ มีสาวงามเดินทางมาร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก แต่คัดเลือกให้เหลือเพียง 30 คน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาร่วมชมเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 ได้แก่ สาวงามหมายเลข 5 นางสาวศิรดา โล บูลโย่ คว้าตำแหน่งนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 ไปครองควบตำแหน่งนางงามผิวสวยเพิ่มอีก 1 รางวัล 

ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 นางสาวอรพรรณ ณ เชียงใหม่ และรองอันดับ 2 มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวนาตาลี สุกีอุระ นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี และนางสาวนันท์ลภัส ทรัพย์อานันกุล

โดยตำแหน่งนางสาวเชียงราย ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัลและสายสะพาย รองอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รองอันดับ 2 (3รางวัล) ได้รับเงินรางวัลละ 20,000บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลตำแหน่งนางงามผิวสวย “บาย บีบี คลินิค” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท