สุขภาพ

พิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุลำปาง ศึกษาสมุนไพรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร นำกล้าพันธุ์ “สิรินธรวัลลี “ ไปขยายพันธุ์

พิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุลำปาง ศึกษาสมุนไพรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร นำกล้าพันธุ์ “สิรินธรวัลลี “ ไปขยายพันธุ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชมรมผู้สูงอายุวัดรักชาติ,วัดป่าภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาศึกษาดูงานวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนาย ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมพาดูงานการรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลักแพทย์แผนไทยและสาธิตการใช้สมุนไพร และถ่ายทอดวิธีการผลิตน้ำมันเหลืองสิรินธรวัลลี และใช้น้ำมันเหลืองไปใช้รักษา โดยการทาพอกนิ้วเท้า แก้ตาฝ้า และการพอกเข่า แก้ปวดเข่า เข่าเสื่อมอีกด้วย

 

พร้อมกันนี้นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ พิษณุโลก ได้มอบต้นกล้าพันธุ์”สิรินธรวัลลี”แก่ชมรมผู้สูงอายุเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เน้นเอาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา ซึ่งผู้สูงอายุสามารถนำกลับไปทำด้วยตนเอง อาทิ การพอกนิ้วเท้าด้วย ด้วยสมุนไพรมหาหิงคุ์และหญ้าแห้วหมู ซึ่งพบว่า แก้ปัญหา ตาฝ้าฟาง  ตามัว  ส่วนการพอกเข่าด้วยสมุนไพรพื้นบ้านแก้ปัญหาเข่าเสื่อม หลังจากดูงานครั้งนี้ เชื่อว่า จะนำความรู้ไปสามารถทำเองได้ 

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์ต้นสิรินธรวัลลี โดยมอบต้นกล้าพันธุ์ให้กับชมรมผู้สูงอายุนำกลับไปปลูกที่จังหวัดลำปาง ส่วนการขยายพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้นำไปปลูกในพื้นที่ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรี และเป็นสถาบันฝึกอบรม บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป มีคลินิกแพทย์แผนไทย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพร  มีแหล่งเรียนรู้ อาทิ โรงตากยา โรงผลิตยาสมุนไพรและสวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค ซึ่งก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 58 โดยเสด็จทำพิธีเปิดสวนสมุนไพร ในวันที่ 9  ธันวาคม พ.ศ. 2559  

สมุนไพรมีประมาณ 320 ชนิด ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบ สำหรับนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคต่างๆ และยังมีต้น “สิรินธรวัลลี” หรือชื่อท้องถิ่นว่า “สามสิบสองประดง”แม้ต้น สิรินธรวัลลีเป็นพันธ์ไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬ แต่ทางวิทยาลัยฯนำมาปลูกและใช้ปรุงยาตำรับ เช่น ยาประดง แก้เส้น แก้เอ็น ปวดตามข้อ พร้อมผลิต น้ำมันเหลืองสิรินธรวัลลี  โดยนำเถาสิรินธรวัลลี สกัดเย็นมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เพื่อใช้เป็นยาทาภายนอก สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close