มทบ.35 จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
.
วันที่ 18 มกราคม 2562 พลตรีชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ ณ ลานสวนสนาม ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีพิธีส่งการตรวจพลสวนสนาม ก่อนกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และอ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากนั้นกระทำพิธีสวนสนาม ประกอบด้วย 3 กองพันสวนสนาม จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 35 กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 กรมทหารที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 7 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
.

สำหรับวันกองทัพไทย เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าพระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 หรือตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135


.
สำหรับ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีแก่หน่วยทหาร ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น เมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวง ต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต