d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

จังหวัดน่าน เตรียมแผนรับมือไฟป่า-หมอกควัน

240

จังหวัดน่าน เตรียมแผนรับมือไฟป่า-หมอกควัน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม.2562 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน

โดยมี พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท), นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (หน.สนง.ปภ.น่าน)นายปรีชา โตมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (ผอ.ทสจ.น่าน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาฯในพื้นที่ ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สนง.ปภ.จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ เพื่อสรุปแนวทางเพื่อการปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัดน่าน เป็นหน่วยบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน ระดับจังหวัด,ระดับอำเภอ และระดับตำบล(พื้นที่เสี่ยง) เพื่อการสั่งการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์จะได้แก้ไขปัญหาฯได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ให้เป็นแบบอย่างและรูปแบบเดียวกันทุก และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคล สถานที่ แหล่งต้นเหตุที่เกิดปัญหาฯเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งมอบกอ.รมน.จังหวัดน่าน บูรณาการกับภาคส่วนต่างฯ เช่น สนง.อุตสาหกรรม,สนง.ขนส่ง จัด จนท.ร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งต้นเหตุที่เกิดปัญหามลพิษ และปัญหาควันดำจากท่อไอเสีย ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง(pm 2.5, pm 10)

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 จะมีการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Cr: ภาพ/ สวท.น่าน