qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

“ชนกว่าง” กีฬาพื้นบ้านเมืองเหนือ ในฤดูหนาว

322
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

“ชนกว่าง” กีฬาพื้นบ้านเมืองเหนือ ในฤดูหนาว

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ผู้ชื่นชอบในกีฬาชนกว่าง ต่างนำแมลงกว่างออกมาวางจำหน่ายตามจุดต่างๆ กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

มีการนำแมลงกว่างบรรจุใส่แก้วพลาสติกใบเล็ก ใบละ 1 ตัว เจาะรูตรงส่วนบนของแก้ว ภายในมีอาหารประเภทกล้วย อ้อยแขวนไว้ พบว่า แมลงกว่างที่พ่อค้านำมาวางจำหน่าย มีการแบ่งเกรดชนิดต่างๆ ตั้งแต่เกรด A ถึงเกรด C เพื่อให้เซียนกว่างและผู้นิยมการนำแมลงกว่างมาต่อสู้ มาซื้อขายต่อรองราคากันอย่างคึกคัก

นายสมชาย จันเจริญ พ่อค้ากว่างหน้าตลาดบ้านห้วยไคร้ กล่าวว่า ตามปกติประเพณีการชนกว่างจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ปีนี้สามารถจับแมลงกว่างได้ช้า คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อนกว่าทุกปี ทำให้วงจรชีวิตกว่างเกิดขึ้นช้าลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม พบว่าจำนวนกว่างที่นำออกมาป้อนตลาดยังคงมีมากเหมือนเดิม โดยผู้ขายส่งได้นำมาส่งให้ครั้งละประมาณ 100 -300 ตัว บรรจุในแก้วพลาสติก ราคาเหมารวมประมาณ 5,000 บาท

นายสมชาย กล่าวอีกว่า พ่อค้าส่งจะนำแมลงกว่างใส่แก้วพลาสติกโดยคัดเลือกตามขนาดและความงามของกว่าง แล้วแบ่งเป็นเกรดต่างๆ โดยเกรด A มีราคาตัวละประมาณ 150 บาท เกรด B 80 บาท เกรด C ตัวละ 50 บาท ขึ้นอยู่กับราคาและการต่อรองกันตามความงามของกว่าง ซึ่งความงามดังกล่าว คือ มีขนาดลำตัวใหญ่ เขายาวโค้งเหมาะกับการชนต่อสู้ พบว่ากว่างบางตัว ที่นำออกไปชนต่อสู้ เมื่อได้ชัยชนะ ทำให้มีราคาพุ่งสูงขึ้น ตัวละ 1,000 – 10,000 บาท

จากนั้น เมื่อหมดจากกว่างรุ่นนี้ ผู้ขายส่ง จะนำมาส่งให้อีกจำนวนเท่าเดิม เพื่อจำหน่ายได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดฤดูกาลกว่างประจำปี ซึ่งแต่ละครั้งสามารถทำกำไรจากการขายได้ในระดับหนึ่ง บางครั้งขายได้ประมาณ 20 – 30 ตัว ก็ได้กำไรเป็นเงินเกือบถึงครึ่งหนึ่งของต้นทุนรับซื้อดังนั้น เมื่อใกล้จะหมดปลายฤดูกาล ก็จะเร่งเทขาย ตัวละ 20 บาท เพื่อให้หมดไปตามเวลา