พะเยา อลังการ!! สำนักสงฆ์วัดพระธาตุภูปอ ประดับรูปปั้นเทวดามากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมความงามของสำนักสงฆ์วัดพระธาตุภูปอ พระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาเก่าแก่อายุกว่าพันปี เตรียมติดตั้งรูปปั้นเทวดา เพิ่มหลังจากที่นำเข้าติดตั้งกว่า 1,300 องค์ หลังได้รับการบูรณะและสร้างปฏิมากรรมทางพุทธศาสนา จำนวนมาก โดยจะทำการติดตั้งรูปปั้นเทวดาเพิ่มอีก 1,000 องค์

เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอ และมีรูปปั้นเทวดาที่มากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์อำเภอเชียงม่วนได้ทั้งเมือง


พระเล็ก กันตะวีโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมกับช่างปั้น กำลังลงมือหล่อปั้นรูปปั้นรุกขเทวดา ที่มีรูปลักษณะที่เป็นเทวดาเทพพนม เพื่อจะนำเข้าทำการติดตั้งภายในบริเวณรอบองค์พระธาตุภูปอ รอบรั้วสำนักสงฆ์ รวมทั้งบันได เพิ่มขึ้นอีก 1 พันองค์ หลังทำการเข้าทำการติดตั้งแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 1,300 องค์ ที่มีความสวยงามอลังการ จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงม่วนและจังหวัดพะเยา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการติดตั้งรูปปั้นองค์เทวดาที่มีมากที่สุด

พระเล็ก กันตะวีโร  กล่าวอีกว่า แต่เดิมนั้นพระธาตุ ดังกล่าวจากการศึกษาในตำราดั้งเดิมจากจังหวัดน่าน พบว่าเป็นพระธาตุที่สมัยพระพุทธกาลได้นำกำลังทหารนับพันนาย เข้าทำการก่อสร้างพระธาตุดังกล่าว ต่อมาอาตมาได้เดินทางมายังสำนักสงฆ์แห่งนี้ในปี 2556และในปี 2557 จึงได้มีการบูรณะพัฒนา โดยความร่วมมือของชาวบ้านในอำเภอเชียงม่วนและจากที่อื่น จนถึงขณะนี้ โดยงานศิลปกรรมดังกล่าวที่ได้สร้างขึ้นนั้นก็ทำด้วยตนเองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นช่างอยู่ในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันทำด้วยตนเองทั้งหมด ประกอบกับได้มีการนิมิตฝันว่าบนพระธาตุแห่งนี้ได้มีเหล่าทหารดังกล่าวได้อยู่ที่บริเวณแห่งนี้ จึงได้ทำรูปปั้นเทวดาขึ้นด้วยตนเองและช่างอีก 1 คนช่วยกันทำเองทั้งหมด ซึ่งได้มีการนำเทวดา มาประดับประดารอบบริเวณพื้นที่กว่า 1,300 องค์ แล้ว และขณะนี้จะมีการก่อสร้างและนำไปติดตั้งที่บริเวณบันไดนาคอีก 1,000 องค์ เพื่อให้ผู้คนได้เดินทางเข้าเที่ยวชมและสักการบูชาต่อไป และสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ ที่มีการติดตั้งรูปปั้นเทวดามากที่สุด

สำหรับพระธาตุภูปอ เป็นพระธาตุเก่าแก่ ที่เป็นพระธาตุประจำอำเภอ มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร สูง 8 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของคนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังตั้งตระหง่านอยู่บริเวณภูเขา ที่สามารถมองเห็นได้อย่างสวยงามจากตัวเมืองเชียงม่วน และหากขึ้นไปบริเวณพระธาตุก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงม่วนได้ทั้งเมือง จึงนับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของอำเภอเชียงม่วนและจังหวัดพะเยา ที่มีความสวยงามอลังการ

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา รายงาน