qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

ชมค้างคาวนับแสน ถ้ำวัดถ้ำเทพนิมิต อำเภอดอกคำใต้

285
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ชมค้างคาวนับแสน ถ้ำวัดถ้ำเทพนิมิต อำเภอดอกคำใต้ 

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างอำเภอ ตลอดจนต่างจังหวัด ได้พากันเดินทางเข้ามาที่วัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อมาดูชมฝูงค้างคาวฝูงใหญ่ที่พากันมาอาศัยอยู่ภายในบริเวณถ้ำวัดเทพนิมิตแห่งนี้ มีเป็นจำนวนร่วมแสนตัว ซึ่งสามารถมาเที่ยวดูชมได้ตลอดทั้งวัน และช่วงเวลากลางวันสามารถเข้าไปดูชมค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำอีกด้วย

ช่วงเย็น จะได้ชมฝูงค้างคาวพากันบินออกจากรูปากถ้ำ นับว่าถ้ำค้างคาวภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต ถ้ำ เดียว ที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้คนสามารถเข้าดูชมค้างคาวที่เกาะกลุ่มรวมตัวกันภายในถ้ำได้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มเย็นของต้นไม้และภูเขาภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิตรแห่งนี้

สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต พบว่าวัดอยู่ท่ามกลางป่าไม้บนขุนเขาอากาศเย็น ทำให้มีสัตว์ป่าอาทินกยูงสายพันธุ์ไทยจำนวนมาก และฝูงค้างคาวได้เข้ามาอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด ผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปต่างพากันเดินทางเข้ามาเที่ยวชมภายในบริเวณวัดตลอดทั้งวันและช่วงเย็น เพื่อดูชมฝูงนกยูงและฝูงค้างคาวกันอย่างใกล้ชิด นับว่าวัดถ้ำเทพนิมิตเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีสัตว์ป่ามาเข้ามาอาศัยอยู่เคียงคู่กับพระและทุกคนที่เข้ามาภายในบริเวณวัดแบบเป็นมิตร

พระศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต กล่าวว่า ถ้ำที่อยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต ทางพระอาจารย์และเจ้าอาวาสรูปก่อน ได้มาค้นพบและได้ปฏิบัติธรรมจนคณะศรัทธาญาติโยมตำบลห้วยลานเลื่อมใส จึงได้นิมนต์ท่านให้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแห่ง นี้จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดถ้ำเทพนิมิตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ถ้ำวัดเทพนิมิต คนเฒ่าคนแก่วัดถ้ำเทพนิมิตเคยเอาลูกมะพร้าวแห้งโยนลงไปตามรูถ้ำ และพบว่าลูกมะพร้าวได้ไหลหลุดออกไปโผล่อีกแห่งหนึ่ง ห่างจากถ้ำประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ในถ้ำมีทั้งห้องโถงช่องแคบต่างๆมีความลึก เคยเดินสำรวจเข้าไปได้ไม่ลึก เพราะว่ามีความมืดใครจะสำรวจหรือมีหน่วยงานจะสำรวจทางวัดก็จะเปิดให้ทำการสำรวจถ้ำแห่งนี้ได้

สำหรับภายในบริเวณถ้ำจะมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนนับแสนตัว เข้ามาอาศัยอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงนี้จะมีค้างคาวเป็นจำนวนมาก ช่วงหน้าฝนหน้าร้อนส่วนหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีเข้ามาอาศัยอยู่ แต่จะมาเยอะช่วงระยะนี้จะออกลูกเลี้ยงลูกอยู่ภายในถ้ำฉันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้คนสามารถเข้ามาชื่นชมได้อย่างใกล้ชิด

สัมภาษณ์พระศรีไพรเขมาภิรโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิตบ้านห้วยต้นตุ้มหมู่9 ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหมายเลขโทรศัพท์0811697122

ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา /รายงาน