3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

รพ.พุทธชินราช ลดความแออัด “เบาหวาน-ความดัน” คงที่รับยาร้านใกล้บ้าน

964
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

รพ.พุทธชินราช ลดความแออัด “เบาหวาน-ความดัน” คงที่รับยาร้านใกล้บ้าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้มีการบริการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ สามารถรับยารักษาโรคได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยลงทะเบียนเข้าโครงการ ซึ่งผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน

ทั้งนี้จะสามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดูแลยาเดิม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.00 น. และห้องจ่ายยา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และเข้าพบแพทย์เพื่อประเมิน โดยต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ และอนุญาตให้ไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ พร้อมยื่นใบสั่งยาที่ห้องยา ให้เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาก่อนรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน และผู้ป่วยรับเอกสารยืนยันการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยสามารถรับยาได้ในวันรุ่งขึ้นหรือไม่เกิน 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ป่วยต้องมียาเดิมเหลืออย่างน้อย 2-7 วัน

เพื่อเป็นการประเมินของเภสัชกรในการจ่ายยาครั้งต่อไป หากพ้นกำหนดรับยาต้องติดต่อรับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราชเท่านั้น และต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี 17 ร้าน
ได้แก่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน,ศูนย์ฟาร์มมาเซียพลัส 1, ศูนย์ยาฟาร์มาเซียพลัส 2 , ร้าน พ.เภสัชกร , ร้านรักษ์ยา,ฟาร์มเภสัชกร, สีทองเภสัช,ร้านพิษณุโลกคลังยา, สหภัณฑ์เภสัช , ป.คลังยาพลัส, เทคแคร์ , เอ็กซ์ต้าพลัส สาขาปทุมทอง และสาขาแยกเรือนแพ

เอ็กซ์ต้าพลัส สาขาสินวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 2 ตำบลท่าโพธิ์ ครอบครัวเภสัช ตำบลหัวรอ ชัยพรเภสัช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง ซึ่งผู้ป่วยที่ไปรับยาใกล้บ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น