จังหวัดแพร่ จัดงาน “เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่”

วันที่ 17 มกราคม2562 โรงเรียนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยววิถีเกษตร งานเทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่ 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนที่ติดอันดับ 1 ใน 7 อากาศดีของประเทศไทย 

นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา มีแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประกอบอาชีพการเกษตร การทำชาเมี่ยง การแปรรูปห้อม การเลี้ยงสาหร่ายเตา   

ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการผลิตและแปรรูปกาแฟ กิจกรรมการประกวดกาแฟ ชิมชาจากกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาคูหา/กิจกรรมการคั่วกาแฟ สาธิตการทำห้อมเปียก และแสดงผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร