อำเภอเชียงแสน ออกหน่วยเคลื่อนที่ มอบผ้าห่มพระราชทานฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร

731

อำเภอเชียงแสน ออกหน่วยเคลื่อนที่ มอบผ้าห่มพระราชทานฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร

ส่งขวัญกำลังใจต้านภัยหนาว ณ อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


วันที่ 17 มกราคม 2562 เ. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ – ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อน – พร้อมร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการภาครัฐ – และนางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน ณ อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยได้มอบผ้าห่มพระราชทานฯ ให้แก่ประชาชน จำนวน 10 ผืน พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 5 ราย โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน