พิษณุโลก จัดงาน “101 ปี การศึกษาเอกชน หวังพัฒนาเยาวชนไทย”เหตุพิษณุโลกเวียนเป็นเจ้าภาพแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนธีรธาดา  จังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภเสฏฐ์ คณากุล นายกสมาคม ปสกช. นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ นางศิวารมย์ ศิริภาพ ประธาน ปสกช จ.นครสวรรค์ และนายอัคนี ศุขโรจน์ ประธาน ปสกช. พิษณุโลก ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนธีรธาดา โรงเรียนนานาชาติแคมบริด และโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยวันงานจะมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในระบบ 700 โรงเรียน ผู้ร่วมงาน 2,000 คน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน

งานนี้ ถือ เป็นการนำเสนอนิทรรศการทางการศึกษา การนำเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ผลงานต้นแบบของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ อันเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชน เป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเอกชนระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกัน

อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยมาตลอดระยะเวลา 101 ปี และการแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมปลาย โดยใช้สถานที่แข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล สาระกลุ่มภาษาต่างประเทศและหุ่นยนต์ ที่โรงเรียนธีรธาดา กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปศึกษา ที่โรงเรียนผดุงราษฎร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำหนดพิธีเปิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 101 ปี การศึกษาเอกชน