qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

อุตรดิตถ์ อบต.นา-นก-กก อำเภอลับแล เปิดตลาดกลางจำหน่ายลางสาด ลองกอง(คลิป)

674
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อุตรดิตถ์ อบต.นา-นก-กก อำเภอลับแล เปิดตลาดกลางจำหน่ายลางสาด ลองกอง

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2562 ตลาดผลไม้ ต.นานกนก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล , นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก และ เกษตรกรชาวสวนลับแล จัดเตรียมอาหาร คาว หวาน และลางสาด ลองกอง ผลไม้เศรษฐกิจจากทุเรียนหลง-หลินลับแล ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลบรรพบุรุษ และชาวสวนลับแลผู้ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลางสาด ลองกองอำเภอลับแล ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลผลิตลางสาด ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน เพื่อให้ราคาผลผลิตปีนี้ชาวสวนจะมีเงินมีทอง ค้าขายดี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว


จากนั้นนายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดตลาดกลางจำหน่ายลางสาด ลองกอง ของตำบลนานกกก ประจำปี 2562 ซึ่ง อบต.นานกกก ได้ดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 20 แล้ว นับตั้งแต่บี 2543 เป็นตันมา เพื่อที่จะเน้นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลไม้ของตำบลนานกกก โดยเฉพาะลางสาดและลองกอง ให้แก่พ่อค้าและเกษตรกรตำบลนานกกก ได้นำผลผลิตออกมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า

รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และยังส่งผลถึงการพัฒนาของตำบล ภายใต้การบริหารงานด้านการค้าขายผลไม้เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนารายได้ให้มากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพที่ดีของผลไม้ตำบลนานกกกให้มีคุณภาพ” และมุ่งเนันการนำผลไม้ที่มีคุณภาพออกมาจำหน่าย


อบต.นานกกก ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนจำหน่ายผลไม้ เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงผลไม้ออกสู่ตลาด เป็นจุดซื้อขายผลผลิตที่จะกระจายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะส่งออกประเทศเวียดนาม สำหรับปีนี้ผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ตำบลนานกก มีพื้นที่ปลูกลางสาด ลองกอง รวม 23,000 ไร่ ผลผลิตรวมกว่า 28,000 ตัน ด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ภายในงานยังสร้างสีสัน ด้วยการจัดแข่งขันกินลางสาด จากตัวแทนหมู่บ้าน ต.นานกกก ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ลางสาดครึ่งกิโลกรัม ใครกินหมดเกลี้ยงก่อน เป็นผู้ชนะ ปรากฏว่า ตัวแทนจากหมู่ที่ 3 ตำบลนานกกก คว้าแชมป์ไปครอง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน