กองบิน 46 มอบผ้าห่มกันหนาว 680 ผืน ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 พิษณุโลก นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว โดยมอบให้ อบต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จำนวน 100 ผืน อบต.หนองพระ อ.วังทอง จำนวน 100 ผืน บ้านตระเคียนใหญ่ อ.นครไทย จำนวน 100 ผืน โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม จำนวน 100 ผืน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จำนวน 100 ผืน โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ จำนวน 170 ผืน ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ผืน