เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่-พนักงานร่วมวางช่อดอกไม้แสดงความอาลัย “แพนด้า ช่วง ช่วง”


วันที่ 18 กันยายน 2562 บริเวณรูปปั้นแพนด้ายักษ์ ใกล้ส่วนจัดแสดงแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่และพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมพิธีวางช่อดอกไม้แสดงความอาลัย ต่อการตายของแพนด้า เพศผู้ “ช่วงช่วง” ซึ่งตายเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าสลด มีการนำรูปภาพของช่วงช่วง มาวางไว้เพื่อระลึกถึง พร้อมนำอาหารโปรดของช่วงช่วงเช่นหน่อไม้ แครอท ใส่ในตะกร้ามาวางไว้ด้วย

นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาถึงในคืนวันที่ 18 กันยายน และคาดว่าจะมีการผ่าพิสูจน์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ไทยในวันที่ 19 กันยายน 2562

“ซึ่งจะสามารถตรวจสอบการผิดปกติภายในและตรวจสอบหารอยโรค แต่ต้องมีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจสอบละเอียดในห้องแลป คาดว่าจะทราบผลและระบุสาเหตุการตายของช่วงช่วงอย่างเป็นทางการได้ภายใน 7 วัน หรือ นานกว่านั้นตามขั้นตอน”นายสัตวแพทย์สุเมธ