อุตรดิตถ์ จัดเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP

2739

อุตรดิตถ์ จัดเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP


ในระหว่างวันที่ 17 – 26 กันยายน 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562″ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลไม้และสินค้า OTOP ของจังหวัด


.
โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ก่อนจะตัดช่อลางสดจำลอง เพื่อเป็นการเปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562″ ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจ เกษตร และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก


.
สำหรับในปีการผลิต 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลองกอง 27,636 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น จะออกสู่ตลาดกว่า 33,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 3,700 ตัน ส่วนลางสาด มีพื้นที่ปลูก 8,682 ไร่ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดกว่า 4,300 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 1,000 ตัน โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน

ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดผลไม้ลางสาด ลองกอง นิทรรศการไม้ผลและนวัตกรรมทางการเกษตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรส่งตรงจากสวนถึงผู้บริโภค การจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาสินค้า OTOP จากทั้ง 9 อำเภอ การจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การแสดงดนตรี การชิงโชค นาทีทอง

Cr: ภาพ /สวท.อุตรดิตถ์