“รมว.พม.” นำเด็กเข้าพบนายกฯ นำเสนอกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ


วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562


สำหรับงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา” ได้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในกาสนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 จำนวน 121 ราย จาก 11 สาขา ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 80 ราย 2) กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 19 กลุ่ม 3) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย และ 4) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 7 องค์กร