ผู้กำกับ-ยอดฝีมือละครอิงประวัติศาสตร์ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน”

แสง สี เสียงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยในฐานะผู้ฝึกสอนและกำกับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงแสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็พระนเรศวรมหาราช ในคืนวันที่ 18-20 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

อาจารย์นิภารัตน์ กล่าวด้วยว่า นักแสดงทุกคนทุ่มเทการฝึกซ้อมเข้าองค์ ตัวละครตัวเอกลงซ้อมด้วย ก่อนหน้านี้มีซักซ้อมบท โดยใช้ผู้แสดงละคร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ทหารกองทัพภาคที่ 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมแสดง  ซึ่งผู้แสดงทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่น นอกจากนั้นยังต้องใช้ช้าง ม้า  และการแต่งกายย้อนยุค นับตั้งแต่ปี 2523 ที่เข้ามารับราชการในขณะที่ยังมีชื่อวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ซึ่งได้คลุกคลีกับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์มาตลอด  จึงมีความมั่นใจมากว่าการแสดงครั้งนี้ จะออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด สามารถผลิตผลงานสมความมุ่งหมายอย่างสมพระเกียรติ

อาจารย์นิภารัตน์ กล่าวอีกว่า เพราะมีบุคคลที่มีศักยภาพและคุณภาพมาร่วมงาน อีกทั้งมีผู้บริหารที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม จึงนำพาให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเร็วเกินคาด สุขใจยิ่งนัก ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับผลบุญในการประกอบคุณงามความดีให้กับแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรด้วยเทอญ ทุกคนจงภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อมหาราชชาตินักสู้ผู้มีคุณูปราการอันใหญ่หลวงของผืนแผ่นดินไทย