เพชรบูรณ์ “ชิม ช้อป ใช้”งานอุ้มพระดำน้ำ 1,000 บาท ขอใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์

วันที่ 16 กันยายน นางชญาดา จิระรัตนกุล  คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 โดย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”ได้ทันที เพียงแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิม ช้อป ใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ก่อน และหลังผ่านขั้นตอนตอบรับแล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง โดยมีวงเงินให้ใช้ 1,000 บาท ส่วนเงื่อนไขการใช้จ่ายจะต้องผ่านแอบเป๋าตังเท่านั้น และต้องใช้จ่ายภายใน 14 วันหลังได้รับ sms

คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับร้านค้าในจังหวัดที่เข้าร่วมมาตรการนี้ยอดล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมามีจำนวน 424 แห่ง โดยมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรมรีสอร์ท ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ และจะยังคงเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้.โดยวางเป้าไม่ต่ำกว่า 600 ร้านค้า จึงเชิญชวนให้ร้านค้าในจังหวัดฯเข้าร่วมมาตรการนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และให้การใช้จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น  ส่วนมาตรการชิมช้อปใช้จะเปิดใช้จ่ายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนเป็นต้นไป

อนึ่งสำหรับขั้นตอนการสมัครของประชาชนเพื่อขอรับสิทธิ์มาตรการชิม-ช้อป-ใช้ ดังนี้
1. ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ www.ชิมช้อปใช้.com โดยระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน
2.จะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิภายใน 3 วัน หลังจากลงทะเบียนและช่วงระยะเวลาการไปใช้สิทธิ คือ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS
3. ดาวน์โหลด App เป๋าตัง โดยจะมีวงเงินในเป๋าตัง 2 แบบ คือ ช่อง 1 ให้วงเงิน 1,000 บาท เพื่อใช้สิทธิ ชิมช้อปใช้ในจังหวัดที่เลือกไว้ และช่อง 2 สามารถเติมเงินของตนเองใน App เป๋าตังได้

ส่วนผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นคนไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. มี Smart Phone /เครือข่าย Internet  4. มี e-mail โดยสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยจะรับสมัครวันละไม่เกิน 1 ล้านราย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 7 และกรุงไทย Call center 02 111 1144