เพชรบูรณ์ “ชิม ช้อป ใช้”งานอุ้มพระดำน้ำ 1,000 บาท ขอใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์

3609
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เพชรบูรณ์ “ชิม ช้อป ใช้”งานอุ้มพระดำน้ำ 1,000 บาท ขอใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์

วันที่ 16 กันยายน นางชญาดา จิระรัตนกุล  คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 โดย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”ได้ทันที เพียงแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิม ช้อป ใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ก่อน และหลังผ่านขั้นตอนตอบรับแล้ว จะต้องดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง โดยมีวงเงินให้ใช้ 1,000 บาท ส่วนเงื่อนไขการใช้จ่ายจะต้องผ่านแอบเป๋าตังเท่านั้น และต้องใช้จ่ายภายใน 14 วันหลังได้รับ sms

คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับร้านค้าในจังหวัดที่เข้าร่วมมาตรการนี้ยอดล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมามีจำนวน 424 แห่ง โดยมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรมรีสอร์ท ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ และจะยังคงเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้.โดยวางเป้าไม่ต่ำกว่า 600 ร้านค้า จึงเชิญชวนให้ร้านค้าในจังหวัดฯเข้าร่วมมาตรการนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และให้การใช้จ่ายกระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น  ส่วนมาตรการชิมช้อปใช้จะเปิดใช้จ่ายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายนเป็นต้นไป

อนึ่งสำหรับขั้นตอนการสมัครของประชาชนเพื่อขอรับสิทธิ์มาตรการชิม-ช้อป-ใช้ ดังนี้
1. ลงทะเบียนทางเว็บไซด์ www.ชิมช้อปใช้.com โดยระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน
2.จะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิภายใน 3 วัน หลังจากลงทะเบียนและช่วงระยะเวลาการไปใช้สิทธิ คือ ภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS
3. ดาวน์โหลด App เป๋าตัง โดยจะมีวงเงินในเป๋าตัง 2 แบบ คือ ช่อง 1 ให้วงเงิน 1,000 บาท เพื่อใช้สิทธิ ชิมช้อปใช้ในจังหวัดที่เลือกไว้ และช่อง 2 สามารถเติมเงินของตนเองใน App เป๋าตังได้

ส่วนผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นคนไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 2. มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. มี Smart Phone /เครือข่าย Internet  4. มี e-mail โดยสนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยจะรับสมัครวันละไม่เกิน 1 ล้านราย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 7 และกรุงไทย Call center 02 111 1144