นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรม สายเหลืองประเทืองทุ่ง สายเขียวก็เฟี้ยวได้ มุ่งเน้นการลดการใช้สารเคมีตามประกาศของรัฐบาล
ที่แปลงนาอินทรีย์

โรงเรียนเทสบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ร่วมนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม สายเหลืองประเทืองทุ่ง สายเขียวก็เฟี้ยวได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรนาอินทรีย์ ของโรงเรียน ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา จากบรรพบุรุษ เพื่อนำข้าวที่ได้ มาเป็นข้าวในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ ที่ไม่ใช่สารเคมี จึงปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆ


นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่า วันนี้ทางโรงเรียนได้จัด 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกสายเหลืองประเทืองทุ่ง คือกำจัดแมลงศัตรูข้าว โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง ฉีดพ่นด้วยกาว ดักแมลง เพื่อล่อให้ศัตรูข้าว จำพวกแมลงต่างๆ เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด ไรแดง มาติด ซึ่งสีเหลืองเป็นสีกับดักแมลง เนื่องจากเป็นสีเหมือนผลไม้สุก วิธีนี้เป็นการกำจัดศัตรูข้าวนาอินทรีย์ ด้วยการใช้วิธีธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีและ ปลอยภัยต่อสุขภาพของนักเรียน


อีกกิจกรรมเป็นกิจกรรมสายเขียวก็เฟี้ยวได้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกเลิกและลดการใช้พาราควอต สารดูดซึมต่างๆ ไกลโฟเซต กิจกรรมนี้จึงเป็นการรวมพลัง ของนักเรียน ด้วยการใช้กำลังคน กำจัดวัชพืชและศัตรูข้าว หอยเชอรี่ ในแปลงนาข้าว ด้วยการถอนต้นหญ้าในแปลงนา ที่แย่งอาหารข้าวและเก็บหอยเชอรี่ ที่เป็นศัตรูทำลายต้นข้าว เพื่อนำไปทำปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ มาบำรุงต้นข้าว ให้งอกงาม และมีผลผลิตที่ดีต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น