พะเยา เตรียมอุทยานนกยูงรับท่องเที่ยว

796
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พะเยา เตรียมอุทยานนกยูง รับท่องเที่ยว

จังหวัดพะเยา จัดเตรียมอุทยานนกยูง บริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวและแสดงออกถึง จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงไทย ที่มีจำนวนมากที่สุด และเป็นแหล่งชมนกยูงที่มีเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมข่วงนกยูงที่กระจัดกระจายอยู่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัด และหากไม่สามารถเข้าเที่ยวชมในสถานที่แหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงจริง ก็สามารถเดินทางมาถ่ายรูปเช็คอินบริเวณอุทยานนกยูงแห่งนี้ได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานราชการทุกส่วน นำโดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำรูปปั้นนกยูงหลากหลายขนาด และหลากหลายท่าทาง ที่ทำการหล่อจากเรชิ่น เข้าทำการติดตั้งบริเวณอุทยานนกยูง ริมกว๊านพะเยา รวมทั้งทำการตกแต่งสวนให้เกิดความสวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หลังจากที่ทางจังหวัด ได้ร่วมกันกับหลายหน่วยงานได้จัดสร้างขึ้น เพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของเมืองนกยูงที่ทางจังหวัดพะเยา ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยุงไทยมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกในการเป็นแหล่งชมนกยูง

โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า จังหวัดพะเยาถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยุงไทย ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลกในการเป็นแหล่งชมนกยูง ซึ่งในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา จะมีนกยูงกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอและจะมีข่วงนกยูง ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมนกยูงได้ โดยนกยูงจะสามารถชมได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนกยุงจะมาผสมพันธุ์กันบริเวณชายป่าของพื้นที่จังหวัดพะเยาและจะมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดได้มุ่งหวังที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมนกยูงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา จึงได้ทำการ จัดสร้างอุทยานนกยูงไว้ที่บริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ได้รับทราบซึ่งหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าท่องเที่ยว บริเวณข่วงนกยูงตามพื้นที่ต่างๆก็สามารถที่จะเข้าเที่ยวชมได้

หากไม่สามารถที่จะเดินทางไปบริเวณข่วงซึ่งเป็นสถานที่อาศัยของนกยูงก็สามารถมาท่องเที่ยวบริเวณอุทยานนกยูงแห่งนี้ได้ ซึ่งเราได้มีการติดตั้งนกยูงไว้เป็นจำนวนมาก ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะท่องเที่ยวถ่ายรูป เช็กอิน บริเวณอุทยานนกยูงได้ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของกว๊านพะเยา และสถานที่แห่งนี้ก็จะมีการตกแต่งให้เกิดความสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้

สัมภาษณ์… นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา