ตระการตา “ผ้าหาดเสี้ยว”…จากการสืบสานผ้าดั้งเดิม สู่การประยุกต์ร่วมสมัย พร้อมผ้าลวดลายใหม่ประยุกต์จากจก ๙ ลาย

วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว” จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีการเสวนาเรื่องผ้าหาดเสี้ยว โดย นางสุนทรี วิชิตนาค ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๓ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “สุนทรี” และนางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด ผู้จัดการร้านสุนทรีผ้าไทย ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “suntree” พร้อมการแสดงแบบผ้าไทยในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย

โดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  เชิญชิมและชมการสาธิตการทำข้าวโค้งและข้าวโถเถ ขนมพื้นบ้านชาวไทพวนที่หากินได้ยากในปัจจุบัน พร้อมจับฉลากมอบผ้าพันคอแก่ผู้ร่วมงาน


ภายในนิทรรศการจัดแสดงผ้า เครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทพวนจำนวนกว่า ๑๐๐ ชิ้น จากบ้านหาดเสี้ยว ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าจก ๙ ลาย อันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าที่ทอด้วยโลหะเงินแท้ผสมเส้นไหม รวมไปถึงผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุม ผ้าห่อคัมภีร์ ย่าม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผ้าทอในแบบร่วมสมัยที่แปรรูปเป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง กระเป๋า หมวก โคมไฟ ผ้ารองจาน เก้าอี้ กรอบรูป รองเท้า ฯลฯ พิเศษสุด ผ้าทอลวดลายใหม่ที่ประยุกต์จากจก ๙ ลาย ออกแบบโดยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตร


นิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว” เปิดให้ชื่นชมในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร .055-961202 และ 1208