d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

เชียงใหม่ “ไนท์ซาฟารี” เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกเสือขาว” สายพันธุ์เบงกอล  3 ตัว อายุ 1 เดือน 7 วัน

231

เชียงใหม่ “ไนท์ซาฟารี” เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกเสือขาว” สายพันธุ์เบงกอล  3 ตัว อายุ 1 เดือน 7 วัน

 

วันที่ 14 กันยายน 2562 นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับ สำหรับ 3 สมาชิกใหม่ “ลูกเสือโคร่งขาว” สายพันธุ์เบงกอล เพศเมีย เกิดจากพ่อ “จ้าวจิ้น” เสือโคร่งขาว อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – จีน ที่ได้รับมอบมาจากสวนสัตว์เซียงเจียง เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 และเกิดจาก “แม่เด่นเดือน”แม่พันธุ์เสือโคร่งขาว สัญชาติไทย วัย 6 ปี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ซึ่งขณะนี้ได้รับการเลี้ยงดูในส่วนอนุบาลเสือ ส่วนแสดงไทเกอร์เวิลด์ ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด สมาชิกใหม่ลูกเสือโคร่งขาว 3 ตัวนี้ ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เสือทั้งหมด 12 ชนิด ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและมีอยู่ในโลกเพียง 200 ตัว เท่านั้น แต่ไม่พบหลงเหลือในธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์หายากของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก ณ ส่วนอนุบาลเสือ ส่วนแสดงไทเกอร์เวิลด์