ทต.บ้านแก่ง” สร้างสถิติสะพานไข่ดาว 2,500 ฟอง จัดงาน “แลน้ำน่าน ทานไข่ เมืองตรอน”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ สะพานแขวนแม่น้ำน่าน บ้านแก่ง หมู่ 2 เขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง ร่วมกันเปิดงาน แลน้ำน่าน ทานไข่ เมืองตรอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไข่ไก่ของ อ.ตรอน เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจาก อ.ตรอน เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุตรดิตถ์ และของประเทศไทยด้วย สร้างมูลค่าในแต่ละปีมากกว่า 1,200 ล้านบาท จนทำให้ไข่ไก่ออกมาล้นตลาด อีกทั้งราคาผลผลิตค่อนข้างตกต่ำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปของไข่ไก่ที่สามารถนำมาแปรรูป หรือปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ กระจายสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปจากไข่ไก่ออกสู่ตลาดผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การเผยแพร่ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ออกสู่ท้องตลาดให้มากขึ้น

ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของ อ.ตรอน การประกอบอาหารประเภทไข่ไก่ การแข่งขันทานไข่ไก่ การสาธิตการประกอบอาหารที่ปรุงจากไข่ไก่ และผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถเลือกชิมอาหารที่ปรุงจากไข่ไก่ได้อย่างอร่อยและถูกปากด้วยตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ยังมีการสร้างสถิติทอดไข่ดาวแล้วนำมาวางเรียงบนสะพานแขวนความยาว 250 เมตร ใช้ไข่ดาวมากกว่า 2,500 ฟองอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน