พะเยา ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญ 12 เป็งปล่อยผีปล่อยเปรตประเพณีล้านนา

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส แบะในทุกพื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวัน 12 เป็ง วันพระใหญ่ หรือวัน ปล่อย เปรตพลี ตามความเชื่อของชาวล้านนาโดยมีการทำบุญตักบาตรพระกวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ความเชื่อของไทยเราก็มีวันปล่อยผีมาช้านาน ไม่เฉพาะต่างชาติเท่านั้น อย่างทางภาคเหนือช่วงนี้ถือว่าเป็นวันปล่อยผีประเพณี 12 เป็ง ประเพณีอุทิศหาผู้ตาย เรียกว่า “สิบสองเป็งล้านนา” ประชาชนในล้านนาไทยนิยมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของตน คือ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

วัน 12 เป็ง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ใต้เดือน 12 เหนือ 12 เป็ง หรือประเพณีเดือนสิบสอง เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของชาวไทยล้านนา หากจะนับเดือนของ ภาคกลาง ก็ตรงกับเดือน 10 เพ็ญหรือเดือน 10 ขึ้น 15 ค่ำ

ความจริงเรื่องนี้ชาวไทยทุกภาคก็มีประเพณีทำบุญ ความหมายลักษณะนี้เหมือนกัน แต่อาจจะเรียกชื่อต่างกัน วัตถุประสงค์คือการทำบุญอุทิศ ให้กับ พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมีความเชื่อว่า ญาติพี่น้อง หรือ บรรพบุรุษ จะมารับ ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ลูกหลานญาติพี่น้อง ได้ทำบุญไปให้ คนล้านนาเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ยมบาลปล่อยเปรตปล่อยผีออกจากนรก ที่ไม่เคยได้รับส่วนบุญกุศล ประเพณีนี้เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อแตกต่างกันไป บางจังหวัดในล้านนาเรียกประเพณีอุทิศหาผีตายบ้าง เรียกประเวณีเดือนสิบสองบ้าง เรียกประเวณีปล่อยผีปล่อยเปรต