d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก สตง.”จี้”กรมชลฯ เช็ก-วางแนว-ปักหมุด คันหาดทรายเทียม เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่อพิรุธ ใช้งบประมาณสูง

236

พิษณุโลก  สตง.”จี้”กรมชลฯ เช็ก-วางแนว-ปักหมุด คันหาดทรายเทียม เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ส่อพิรุธ ใช้งบประมาณสูง

วันที่ 11 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
สถานการณ์ฝนตกใต้เขื่อน ทำให้น้ำท่าน้อยกว่าปีก่อนๆ ส่งผลให้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีน้ำเก็บกัก 456.12 ล้าน ลบ.ม (48.58%) ใช้การได้ 413.12 ล้าน ลบ.ม.(46.11%) น้ำไหลเข้า 9.45 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 0.37 ล้าน ลบ.ม.

ล่าสุด น้ำยังไม่ท่วมถึงคันเขื่อนฯ ทำให้พบคันทรายเต็มไปด้วยวัชพืช และมีจนท.กลุ่มหนึ่ง กำลังวางแนวตรวจสอบ บริเวณหาดทรายเทียม ซึ่งจังหวัดฯได้นำงบประมาณไปพัฒนา หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่วันนี้กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่กรมประทานจากส่วนกลางเดินทางมา เพื่อทำงานตามที่สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.)ประสานงานงานร่วมกับกรมชลประทาน พร้อมกับนำเครื่องบอกพิกัดทางดาวเทียมวัดตำแหน่งค่าพิกัดหน้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยกำลังวางแนวตรวจสอบ ปักหมุด สำรวจเช็คระดับ บริเวณคันทรายหน้าเขื่อนฯ (หาดทรายเทียม) โดยทำงานตามคำสั่ง ไม่สามารถเปิดเผยอะไรมากกว่านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปลายปี 2559 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(ขณะนั้น) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจโครงการรัฐที่ส่อไปในทางทุจริต ที่โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พบว่ามี หินแกรนิตหลุดร่อนเสียหาย นักท่องเที่ยวที่ร้องไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง. ) และยังพบว่า หาดทรายเทียมหน้าเขื่อนแควน้อย และนำเงินงบประมาณจำนวนมากไปใช้ แต่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ หรือไม่คุ้มค่ากับความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน คือ หาดทรายเทียม จ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ ขค.จ.15/2558 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 58 โดยใช้วิธีจัดการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ มี หจก.ชื่อย่อ “ช.” เป็นผู้ดำเนินการ กำหนดรายละเอียดค่างาน เฉพาะทรายจำนวน 3 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าหิน ลูกรัง และคันปูน


ซึ่งหาดทรายเทียม สร้างเพื่อเสริมภูมิทัศน์เขื่อนแควน้อยฯ แต่กลับใช้งบสูงถึง 7.3 ล้านบาท ประกอบด้วย คันคอนกรีต 6 ระดับ ถมดินและเททรายตอนบนสุด ปัจจุบัน ทรายหายไปเพราะทรายที่ถมไว้มูลค่า 3 ล้านบาท บางปี น้ำเก็บกักก็จุเต็มเขื่อน ท่วมถึงหาดทรายเทียม ผลให้มีหญ้า วัชพืชขึ้นรกจนถึงปัจจุบัน